Buddha’s Smile School

De Buddha’s Smile School helpt kinderen uit de onderste lagen van de de Indiase samenleving met het doorbreken van de cyclus van armoede en kastendiscriminatie.

De school

De Buddha’s Smile School vangt zes dagen per week 220 zeer arme kinderen en straatkinderen op en geeft hen naast basisonderwijs een dagelijkse warme maaltijd. Daarnaast krijgen de kinderen medische hulp en begeleiding.

Metta Child steunt de school met financiën voor kleding, schoolspullen, lesmiddelen, lesgeld en studiebeurzen

 

‘Untouchable’ communities

De kinderen komen uit de ‘untouchable’ kaste en uit diverse vluchtelingen communities. Zij slapen meestal in de buitenlucht, een plastic tent, of klein huisje van klei of steen. Hun ouders werken vaak als plastic- en vuilnisophalers, bedelaars, fiets-rickshaw bestuurders en dagarbeiders. Veel kinderen bedelden voordat ze naar Buddha’s Smile School kwamen of werkten als plastic- en metaalverzamelaar.

Middelbare scholieren

Naast de opvang van kinderen voor het basisonderwijs, steunt de school inmiddels ook 28 middelbare scholieren met lesgeld. En de 11 leerlingen die een ‘graduate’ vervolgopleiding doen, worden gesteund met een studiebeurs. Dit zijn allen oud-leerlingen van de Buddha’s Smile School.

Een aantal studenten gaat zelfs al naar de universiteit, zoals Amit die in Madurai ‘Electronics and Communication Engineering’ studeert. Hij is een groot voorbeeld voor alle andere kinderen!

Rajan: Oprichtster van de school

De Buddha’s Smile School is in 2003 opgericht door Rajan Kaur Saini uit Calcutta. Haar filosofie is het met veel liefde en aandacht opvangen van kinderen. Veel Indiase kinderen leven in een onveilige omgeving, waarin zij weinig of geen liefde van hun ouders ontvangen. In 2009 ontving Rajan Kaur Saini de ‘Compassion Award’ uit handen van de Dalai Lama.
Voor meer informatie over de Buddha’s Smile School, zie: www.buddhas-smile-school.org

Onze organisatie steunen?

Ook jij kan ons helpen om met het sponsoren van schoolgeld, schoolkleding, maaltijden en lesgeld. Hiermee geven wij gezinnen een kans om uit de vicieuze cirkel van armoede en kastenongelijkheid te ontsnappen.