Privacyverklaring

Verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. Naam: Stichting Metta Child

Verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, of gegevens die relevant zijn indien je met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, deelnemer aan één van onze evenementen.

2. Doel verwerking en beveiliging

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het leggen van contacten (telefonisch en per mail)
  • Voor het regelen van een formulier giftenaftrek
  • Voor het toesturen van een digitale nieuwsbrief via het e-mailprogramma LaPosta

Stichting Metta Child draagt zorg voor een passende technische, organisatorische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en transactiegegevens worden opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3. Verstrekken aan derden

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van de (digitale) nieuwsbrief, facturen of anderszins. Wanneer je persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt ervoor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verkregen met toestemming (door inschrijving op nieuwsbrief via site) of door ander soort contact en zullen bewaard worden in een adressenbestand (contactenlijst in e-mailprogramma LaPosta). De bewaartermijn is in de meeste gevallen onbeperkt, tenzij je anders aangeeft of je uitschrijft voor de nieuwsbrief.

5. Inzage en  wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van je verzameld worden , dan kun je laten weten dat je niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem dan contact op via: info@mettachild.nl

6. Klachten over de verwerking

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen (info@mettachild.nl) en je klacht kenbaar maken. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen en adviseren derhalve deze regelmatig te raadplegen.