Wat we doen

Onze werkwijze

We werven fondsen, delen kennis en steunen de Buddha’s Smile School school. Met deze fondsen ondersteunen we de school met kleding, schoolspullen, lesmiddelen, lesgeld en studiebeurzen. De fondsen komen van kleine sponsoren en van een paar vaste partners.

Elk jaar bezoeken wij het project om met eigen ogen te zien wat de ontwikkelingen zijn en erop toe te zien dat het donatiegeld goed besteed wordt.

Ook onderhouden wij intensief contact met de andere buitenlandse donoren van BSS.

Structurele aanpak

Wij vinden het belangrijk dat de projecten die wij sponsoren een positief effect hebben voor de langere termijn. Samen met de oprichtster van de Buddha’s Smile School onderzoeken wij hoe de school meer zelfredzaam kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door meer sponsorgeld vanuit India te werven. De ondersteuning hiervan is één van onze speerpunten voor de komende jaren.

Donateur worden? Dat kan!

Klik op Doneren en je komt op onze donatiepagina met meer informatie.